مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Physical Activity and Hormones Journal of Physical Activity and Hormones
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jpah.iaushiraz.ac.ir/
صاحب امتیاز شیراز
موضوع علوم انسانی / تربیت بدنی
عنوان کوتاه نشریه J Physic Act Horm
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2538-1881
شاپا الکترونیکی 2588-4220
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jpah@iaushiraz.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-03-25
آخرین دوره و شماره دوره 3 - شماره 2 - تیر 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مهرزاد مقدسی مدیر مسئول
2 اسکندر رحیمی سردبیر
3 محمود وصال اعضای هیات تحریریه
4 فرهاد دریانوش اعضای هیات تحریریه
5 مریم کوشکی جهرمی اعضای هیات تحریریه
6 محسن ثالثی اعضای هیات تحریریه
7 مهدی مقرنسی اعضای هیات تحریریه
8 اسکندر رحیمی اعضای هیات تحریریه
9 حمید اراضی اعضای هیات تحریریه
10 مهرزاد مقدسی اعضای هیات تحریریه
11 عبد الصالح زر اعضای هیات تحریریه
12 سید علی حسینی اعضای هیات تحریریه
13 حمید آروین مدیر اجرایی