مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Physical Activity and Hormones Journal of Physical Activity and Hormones
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jpah.iaushiraz.ac.ir/
دفتر مجله شیراز
موضوع علوم انسانی / تربیت بدنی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2538-1881
شاپا الکترونیکی 2588-4220
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jpah@iaushiraz.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395
آخرین دوره و شماره دوره 3 - شماره 3 - تابستان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مهرزاد مقدسی مدیر مسئول
2 محمود وصال سردبیر
3 محمود وصال اعضای هیات تحریریه
4 فرهاد دریانوش اعضای هیات تحریریه
5 مریم کوشکی جهرمی اعضای هیات تحریریه
6 محسن ثالثی اعضای هیات تحریریه
7 مهدی مقرنسی اعضای هیات تحریریه
8 اسکندر رحیمی اعضای هیات تحریریه
9 حمید اراضی اعضای هیات تحریریه
10 مهرزاد مقدسی اعضای هیات تحریریه
11 عبد الصالح زر اعضای هیات تحریریه
12 سید علی حسینی اعضای هیات تحریریه
13 حمید آروین مدیر اجرایی
14 خسرو ابراهیم اعضای هیات تحریریه
15 Rajesh Kumar اعضای هیات تحریریه
16 Mehmet Özdemir اعضای هیات تحریریه