مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Nanoanalysis
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jnanoanalysis.net/
دفتر مجله علوم دارویی
موضوع علوم پایه / شیمی
عنوان کوتاه نشریه Journal of Nanoanalysis
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2383-0344
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه editor@jnanoanalysis.net
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395
آخرین دوره و شماره دوره 3 - شماره 3 - زمستان 1395
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
ISI WoS ESCI
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سید مهدی رضایت مدیر مسئول
2 مسعود درویش گنجی سردبیر
3 مینا ادیبی اعضای هیات تحریریه
4 محمدرضا خانمحمدی اعضای هیات تحریریه
5 شادپور ملک پور اعضای هیات تحریریه
6 علی مهاجری اعضای هیات تحریریه
7 غلامحسین محمدنژاد اعضای هیات تحریریه
8 پرویز نوروزی اعضای هیات تحریریه
9 احمد روح اللهی اعضای هیات تحریریه
10 Prof. Timon Rabczuk ( عضو بین المللی) اعضای هیات تحریریه
11 حسن سرشتی اعضای هیات تحریریه
12 حمید شیرخانلو اعضای هیات تحریریه
13 حسین توکل اعضای هیات تحریریه
14 محمدرضا جعفرزاده کارشناس نشریه
15 Prof. Michael Stone اعضای هیات تحریریه
16 Prof. Lin Cheng اعضای هیات تحریریه
17 Dr. Barbara Boneli اعضای هیات تحریریه
18 دکتر سپیده اربابی اعضای هیات تحریریه
19 دکتر ملک حکمتی اعضای هیات تحریریه