مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات مکانیک کاربردی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jamr.tiau.ac.ir/
دفتر مجله تاکستان
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی مکانیک
عنوان کوتاه نشریه AMR
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9465
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jst@tiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 4 - بهار 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 کمال عباسپور ثانی مدیر مسئول
2 نادر نریمان زاده اعضای هیات تحریریه
3 مجید جلیل اعضای هیات تحریریه
4 علی علومی نیا اعضای هیات تحریریه
5 کوروش جواهرده اعضای هیات تحریریه
6 غلامحسین مجذوبی اعضای هیات تحریریه
7 فریدون علیخانی حصاری اعضای هیات تحریریه
8 رحیم یزدانی راد اعضای هیات تحریریه
9 عزت الله آزاد اعضای هیات تحریریه
10 محمدحسین حامدی اعضای هیات تحریریه