مشخصات نشریه
عنوان نشریه تاریخ و تمدن اسلامی تاریخ و تمدن اسلامی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of History and Civilization of Islamic Nations
آدرس وب سایت نشریه http://jhcin.srbiau.ac.ir/
صاحب امتیاز علوم و تحقیقات تهران
موضوع علوم انسانی / تاریخ
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-7071
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 98 - شماره 29 - شهریور 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 هادی عالم زاده مدیر مسئول
2 هادی عالم زاده سردبیر
3 هرمان بل اعضای هیات تحریریه
4 لیاقت تکیم اعضای هیات تحریریه
5 احمد جبار اعضای هیات تحریریه
6 هیروکی واکاماتسو اعضای هیات تحریریه
7 مهدی جلیلی اعضای هیات تحریریه
8 حسین قره چانلو اعضای هیات تحریریه
9 محمد سپهری اعضای هیات تحریریه
10 احمد بادکوبه هزاوه اعضای هیات تحریریه
11 فهیمه مخبر دزفولی اعضای هیات تحریریه
12 محمدرضا ناجی اعضای هیات تحریریه
13 محسن الویری اعضای هیات تحریریه
14 قنبر علی رودگر ویراستار ادبی نشریه
15 فهیمه مخبر دزفولی ویراستار ادبی
16 مطهره انوش مدیر داخلی