مشخصات نشریه
عنوان نشریه اقتصاد کاربردی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Applied Economics
آدرس وب سایت نشریه http://jae.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع علوم انسانی / اقتصاد
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-6212
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه economicsjournal@srbiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره شماره 27 - زمستان 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 کامبیز هژبرکیانی سردبیر
2 عباس معمارنژاد مدیر مسئول
3 جمشید پژویان اعضای هیات تحریریه
4 تقی ترابی اعضای هیات تحریریه
5 اکبر کمیجانی اعضای هیات تحریریه
6 اسدالله فرزین وش اعضای هیات تحریریه
7 حمید شهرستانی اعضای هیات تحریریه
8 یگانه موسوی جهرمی اعضای هیات تحریریه
9 تیمور محمدی اعضای هیات تحریریه
10 کامبیز پیکارجو اعضای هیات تحریریه
11 الهام غلامی مدیر داخلی