مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Industrial Catalysis Journal of Industrial Catalysis
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jic.sinaweb.net/
دفتر مجله مشهد
موضوع علوم پایه / شیمی
عنوان کوتاه نشریه JIC
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jcatsci@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1396
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حسنعلی زمانی سردبیر
2 محمود ابراهیمی مدیر مسئول
3 محمد رضا عابدی مدیر اجرایی
4 G.P. Maniam اعضای هیات تحریریه
5 Jacek Młochowski اعضای هیات تحریریه
6 Lidong Wang اعضای هیات تحریریه
7 Mei Luo اعضای هیات تحریریه
8 Rajesh Kumar Singh اعضای هیات تحریریه
9 S.Z. Abidin اعضای هیات تحریریه
10 Prashant Kumar اعضای هیات تحریریه
11 Syed Shatir A. Syed-Hassan اعضای هیات تحریریه
12 Fitria Rahmawati اعضای هیات تحریریه
13 Bawadi Abdullah اعضای هیات تحریریه
14 Ali Bilici اعضای هیات تحریریه
15 فرحناز کارگر بهبهانی اعضای هیات تحریریه
16 مریم بردبار اعضای هیات تحریریه
17 محبوبه مسرورنیا اعضای هیات تحریریه
18 علی بیرم آبادی اعضای هیات تحریریه
19 مسعود گیاهی اعضای هیات تحریریه
20 محمد علی بداغی فرد اعضای هیات تحریریه