مشخصات نشریه
عنوان نشریه اقتصادِ توسعه و برنامه‌ریزی
آدرس وب سایت نشریه http://jdep.iaukhsh.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
صاحب امتیاز خمینی شهر
موضوع علوم انسانی / اقتصاد
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-6263
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jdep@iaukhs.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 5 - شماره 2 - آذر 1395
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 صالح قویدل اعضای هیات تحریریه
2 نظام الدین مکیان اعضای هیات تحریریه
3 محمد بخشوده اعضای هیات تحریریه
4 مصطفی عمادزاده اعضای هیات تحریریه
5 کمیل طیبی اعضای هیات تحریریه
6 ابوالفضل یحیی آبادی مدیر مسئول
7 جواد میرمحمدصادقی سردبیر
8 فرنوش صدری مدیر داخلی
9 محسن خلیفه سلطانی اعضای هیات تحریریه
10 نعمت فلیحی پیریستی اعضای هیات تحریریه
11 سارا شیخی صفحه آرا
12 عبدالعلی منصف اعضای هیات تحریریه
13 صادق بختیاری اعضای هیات تحریریه
14 حسین استادی اعضای هیات تحریریه
15 ناصر شاهنوشی اعضای هیات تحریریه
16 بهاءالدین نجفی اعضای هیات تحریریه
17 جواد ترکمانی اعضای هیات تحریریه
18 عبدالمجید جلائی اعضای هیات تحریریه