مشخصات نشریه
عنوان نشریه اقتصادِ توسعه و برنامه‌ریزی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://jdep.iaukhsh.ac.ir/
دفتر مجله خمینی شهر
موضوع علوم انسانی / اقتصاد
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-6263
شاپا الکترونیکی 2251-6263
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jdep@iaukhs.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://jdep.iaukhsh.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 7 - شماره 2 - زمستان 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این مجله در SID نمایه شده است .
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 ابوالفضل یحیی آبادی مدیر مسئول
2 جواد میرمحمدصادقی سردبیر
3 فرنوش صدری مدیر داخلی
4 صالح قویدل اعضای هیات تحریریه
5 نظام الدین مکیان اعضای هیات تحریریه
6 محمد بخشوده اعضای هیات تحریریه
7 مصطفی عمادزاده اعضای هیات تحریریه
8 کمیل طیبی اعضای هیات تحریریه
9 محسن خلیفه سلطانی اعضای هیات تحریریه
10 نعمت فلیحی پیریستی اعضای هیات تحریریه
11 عبدالعلی منصف اعضای هیات تحریریه
12 صادق بختیاری اعضای هیات تحریریه
13 حسین استادی اعضای هیات تحریریه
14 ناصر شاهنوشی اعضای هیات تحریریه
15 بهاءالدین نجفی اعضای هیات تحریریه
16 جواد ترکمانی اعضای هیات تحریریه
17 عبدالمجید جلائی اعضای هیات تحریریه
18 سارا شیخی صفحه آرا