مشخصات نشریه
عنوان نشریه Plant Ecophysiology
آدرس وب سایت نشریه
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز جیرفت
موضوع علوم پایه / زیست‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 91 - شماره 3 - خرداد 91
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمدحسن شیرزادی مدیر مسئول
2 محمدحسن شیرزادی سردبیر
3 کاوس سلیمانی دامنه مدیر داخلی