مشخصات نشریه
عنوان نشریه Plant Ecophysiology Plant Ecophysiology
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی] اکوفیزیولوژی گیاهی
آدرس وب سایت نشریه
دفتر مجله جیرفت
موضوع علوم پایه / زیست‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-7861
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه jpep.iauj@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 92 - شماره - پاییز 1392
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمدحسن شیرزادی مدیر مسئول
2 محمدحسن شیرزادی سردبیر
3 سعید صادق زاده حمایتی مدیر داخلی
4 حمید مدنی اعضای هیات تحریریه
5 حسین حیدری شریف اباد اعضای هیات تحریریه
6 قربان نورمحمدی اعضای هیات تحریریه
7 یعقوب صادقیان اعضای هیات تحریریه
8 عنایت اله تفضلی اعضای هیات تحریریه
9 اباذر رجبی اعضای هیات تحریریه