مشخصات نشریه
عنوان نشریه جغرافیای سرزمین جغرافیای سرزمین
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] territory
آدرس وب سایت نشریه http://sarzamin.srbiau.ac.ir/
صاحب امتیاز علوم و تحقیقات تهران
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-2525
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 15 - شماره 59 - آبان 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 عبدالرضا فرجی راد مدیر مسئول
2 رحیم سرور سردبیر
3 فریده اسدیان مدیر داخلی
4 اصغر نظریان اعضای هیات تحریریه
5 مسعود مهدوی اعضای هیات تحریریه
6 پرویز کردوانی اعضای هیات تحریریه
7 بهلول علیجانی اعضای هیات تحریریه
8 حجت اله پاشاپور مدیر اجرایی