مشخصات نشریه
عنوان نشریه روان‌شناسی تربیتی روان‌شناسی تربیتی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of Educational Psychology
آدرس وب سایت نشریه http://psyedu.toniau.ac.ir/
دفتر مجله تنکابن
موضوع علوم انسانی / روان‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه روان‌شناسی تربیتی
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9414
شاپا الکترونیکی 2008-9414
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه http://psyedu.toniau.ac.ir/journal/contact.us
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://psyedu.toniau.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 4 - زمستان 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 جواد خلعتبری مدیر مسئول
2 علی دلاور سردبیر
3 اسماعیل کاظم پور مدیر اجرایی
4 مریم سیف نراقی اعضای هیات تحریریه
5 عزت ا... نادری اعضای هیات تحریریه
6 رضا محمودی اعضای هیات تحریریه
7 حسن ملکی اعضای هیات تحریریه
8 حیدر علی هومن اعضای هیات تحریریه
9 آرزو لاریجانی ویراستار ادبی نشریه
10 رامین رحیمی ویراستار انگلیسی