مشخصات نشریه
عنوان نشریه هفت حصار هفت حصار
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://hafthesar.iauh.ac.ir/
صاحب امتیاز همدان
موضوع هنر و معماری / معماری
عنوان کوتاه نشریه مطالعات محیطی هفت حصار
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 23225602
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه hafthesarjournal@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 98 - شماره 27 - خرداد 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 کیانوش ذاکرحقیقی مدیر مسئول
2 حمید ماجدی سردبیر
3 عباس فخرایی مدیر داخلی
4 مجتبی رفیعیان اعضای هیات تحریریه
5 علی سلطانی اعضای هیات تحریریه
6 علیرضا عندلیب اعضای هیات تحریریه
7 منوچهر فروتن اعضای هیات تحریریه
8 محمدمهدی گودرزی سروش اعضای هیات تحریریه
9 اسدالله نقدی اعضای هیات تحریریه