مشخصات نشریه
عنوان نشریه علوم ورزش
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Sport Sciences Quarterly
آدرس وب سایت نشریه http://ssqj.kiau.ac.ir/
صاحب امتیاز کرج
موضوع علوم انسانی / تربیت بدنی
عنوان کوتاه نشریه SSQ
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 4267-8002
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه sportsrc.s.q.kiau@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه http://ssqj.kiau.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 34 - آذر 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات فصلنامه علوم ورزش در مجلات ISC نمایه شده است.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 عیدی علیجانی مدیر مسئول
2 مهوش نوربخش سردبیر
3 امیر سرشین مدیر داخلی
4 مصطفی فلاحی مدیر اجرایی
5 معصومه درخشنده ویراستار ادبی نشریه
6 محمد علی اصلانخانی اعضای هیات تحریریه
7 حسین سپاسی اعضای هیات تحریریه
8 محمد خبیری اعضای هیات تحریریه
9 معصومه شجاعی اعضای هیات تحریریه
10 فرشاد تجاری اعضای هیات تحریریه
11 عیدی علیجانی اعضای هیات تحریریه
12 پریوش نوربخش اعضای هیات تحریریه
13 مهوش نوربخش اعضای هیات تحریریه
14 امیر سرشین دبیر تخصصی
15 مریم مهدی زاده باغبانی ویراستار انگلیسی
16 سمیه غفاری ویراستار ادبی نشریه
17 امیر سرشین مدیر وب سایت