مشخصات نشریه
عنوان نشریه Anthropogenic Pollution Journal Anthropogenic Pollution Journal
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://ap.iauardabil.ac.ir/
دفتر مجله اردبیل
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی محیط‌ زیست
عنوان کوتاه نشریه APJ
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2588-4646
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه AP@iauardabil.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395
آخرین دوره و شماره دوره 4 - شماره 1 - بهار 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات مقالات فعلا به صورت INPRESS در صفحه اصلی مجله بارگذاری می شوند و در حال آماده سازی به صورت GALLY PROOF برای درج در صفحه اصلی می باشند
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 غلامرضا نادری مدیر مسئول
2 ابراهیم فتائی سردبیر
3 غلامرضا ابراهیم زاده رجائی مدیر اجرایی
4 بهنام شوقی کارشناس نشریه
5 حسین سیاهپوش ویراستار انگلیسی
6 الناز بابلانی صفحه آرا
7 امیرحسام حسنی اعضای هیات تحریریه
8 آرش جوانشیر اعضای هیات تحریریه
9 علی محمد خورشید دوست اعضای هیات تحریریه
10 اردوان قربانی اعضای هیات تحریریه
11 صادق حضرتی اعضای هیات تحریریه
12 سید علی جوزی اعضای هیات تحریریه
13 کیوان صائب اعضای هیات تحریریه
14 ابراهیم فتائی اعضای هیات تحریریه
15 علی شامل اعضای هیات تحریریه
16 سمیه ناجی راد اعضای هیات تحریریه
17 منوچهر امیدواری اعضای هیات تحریریه
18 Acram Taji اعضای هیات تحریریه
19 Marisa BorgesSoares اعضای هیات تحریریه
20 SChneider Petra اعضای هیات تحریریه
21 Jacques Ganoulis اعضای هیات تحریریه
22 Charles Fisher اعضای هیات تحریریه
23 Surendra Singh Suthar اعضای هیات تحریریه
24 Fellner Johann اعضای هیات تحریریه
25 Agamuthu Pariatamb اعضای هیات تحریریه
26 Manfred Fehr اعضای هیات تحریریه