مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات مدیریت شهری
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Urban Management Studies
آدرس وب سایت نشریه http://ums.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-7868
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه mohsen.mir16885@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 44 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سید رضا صالحی امیری مدیر مسئول
2 حسن کامران اعضای هیات تحریریه
3 محمد تقی رهنمایی اعضای هیات تحریریه
4 رحیم سرور اعضای هیات تحریریه
5 محسن رنجبر اعضای هیات تحریریه
6 اسماعیل شیعه اعضای هیات تحریریه
7 مصطفی بهزاد فر اعضای هیات تحریریه
8 محمد باقر قالیباف اعضای هیات تحریریه
9 سیدرضا صالحی امیری اعضای هیات تحریریه
10 عباس سعیدی اعضای هیات تحریریه
11 کریم حمدی اعضای هیات تحریریه
12 سید محسن میر مدیر اجرایی