مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Language culture,and Translation" Journal of Language culture,and Translation
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی]
آدرس وب سایت نشریه http://lct.iaush.ac.ir/
دفتر مجله شهرضا
موضوع علوم انسانی / زبان انگلیسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-2905
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه lct@iaush.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?user=gzgvyA4AAAAJ&hl=en
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 4 - شماره 1 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات _||_Google Scholar; LinkedIn; Academia; ResearchBib
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر محسن شاهرخی مدیر مسئول
2 دکتر سعید کتابی سردبیر
3 دکتر شیما قبادی مدیر داخلی
4 دکتر حمید علامی اعضای هیات تحریریه
5 دکتر محمدرضا طالبی نژاد اعضای هیات تحریریه
6 دکتر ناصر رشیدی اعضای هیات تحریریه
7 دکتر سعید تاکی اعضای هیات تحریریه
8 دکتر سیدامید طباطبایی اعضای هیات تحریریه
9 دکتر سیدآیت اله رزمجو اعضای هیات تحریریه
10 دکتر حسین حیدری تبریزی اعضای هیات تحریریه