مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل
زبان اصلی فارسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی]
آدرس وب سایت نشریه http://alr.iauctb.ac.ir/
دفتر مجله تهران مرکزی
موضوع علوم انسانی / حقوق
عنوان کوتاه نشریه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران وبین الملل
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2383-1634
شاپا الکترونیکی 2383-3661
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه alr@iauctb.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 48 - تابستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 صادق سلیمی مدیر مسئول
2 بهشید ارفع نیا سردبیر
3 محمدرضا پیرهادی مدیر داخلی
4 محمد آشوری اعضای هیات تحریریه
5 محمد اردبیلی اعضای هیات تحریریه
6 بهشید ارفع نیا اعضای هیات تحریریه
7 گودرز افتخارجهرمی اعضای هیات تحریریه
8 فرهاد پروین اعضای هیات تحریریه
9 محمدرضا پیرهادی اعضای هیات تحریریه
10 صادق سلیمی اعضای هیات تحریریه
11 حسین صفایی اعضای هیات تحریریه
12 علی صلح چی اعضای هیات تحریریه
13 عباس کریمی اعضای هیات تحریریه
14 جعفر کوشا اعضای هیات تحریریه
15 جلیل مالکی اعضای هیات تحریریه
16 علی حسین نجفی ابرندآبادی اعضای هیات تحریریه
17 سیدمحمد هاشمی اعضای هیات تحریریه
18 صادق سلیمی مدیر مسئول