مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Water Sciences Research
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jwsr.azad.ac.ir/
دفتر مجله تهران جنوب
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی عمران
عنوان کوتاه نشریه JWSR
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-7405
شاپا الکترونیکی 2251-7413
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jwsr@azad.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 1 - تابستان 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمدرضا پیرستانی مدیر مسئول
2 محمود شفاعی بجستان سردبیر
3 سیدرضا الوانکار مدیر داخلی
4 اکبر جوادی اعضای هیات تحریریه
5 Antonio joao carvalho de Albuquerque اعضای هیات تحریریه
6 حیدرعلی کشکولی اعضای هیات تحریریه
7 حسین صدقی اعضای هیات تحریریه
8 سید حبیب موسوی جهرمی اعضای هیات تحریریه
9 منوچهر راد اعضای هیات تحریریه
10 Mikael Motelica- Heino اعضای هیات تحریریه
11 ابولفضل مساعدی اعضای هیات تحریریه
12 Stefano Pagliara اعضای هیات تحریریه
13 Ir. Marlindabt Abdul Malek اعضای هیات تحریریه
14 Sameh Kantoush اعضای هیات تحریریه
15 امیراحمد دهقانی اعضای هیات تحریریه
16 آرش رزمخواه اعضای هیات تحریریه
17 محمدرضا مجدزاده طباطبایی اعضای هیات تحریریه