مشخصات نشریه
عنوان نشریه حسابداری مالی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://www.qfaj.ir/
دفتر مجله مبارکه
موضوع علوم انسانی / حسابداری و مالی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-2617
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه info@qfaj.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?user=iFAsGakAAAAJ&hl=en
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 99 - شماره 46 - تابستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 فرزاد کریمی مدیر مسئول
2 محسن دستگیر سردبیر
3 علیرضا جعفری مدیر داخلی
4 شکراله خواجوی اعضای هیات تحریریه
5 ولی خدادادی اعضای هیات تحریریه
6 امید پورحیدری اعضای هیات تحریریه
7 فرزاد کریمی اعضای هیات تحریریه
8 حسنعلی سینایی اعضای هیات تحریریه
9 حمیدرضا وکیلی فرد اعضای هیات تحریریه
10 سید مصطفی جزایری اعضای هیات تحریریه
11 علیرضا جعفری کارشناس نشریه