مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش اجتماعی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Social Research
آدرس وب سایت نشریه http://jsr.riau.ac.ir/
دفتر مجله رودهن
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-3726
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه SR.1388@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 49 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمد جواد قائد محمدی مدیر اجرایی
2 حبیب الله آقابخشی مدیر مسئول
3 فریدون کامران سردبیر
4 حبیب الله آقابخشی اعضای هیات تحریریه
5 سید احمد حسینی حاجی بکنده اعضای هیات تحریریه
6 حبیب الله زنجانی اعضای هیات تحریریه
7 باقر ساروخانی اعضای هیات تحریریه
8 داور شیخاوندی اعضای هیات تحریریه
9 فریدون کامران اعضای هیات تحریریه
10 مهرداد نوابخش اعضای هیات تحریریه