مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jacr.iau-tnb.ac.ir/
دفتر مجله تهران شمال
موضوع علوم پایه / شیمی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-9937q
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jacr@iau-tnb.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 14 - شماره 1 - بهار 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حمیدرضا آقابزرگ مدیر مسئول
2 سعید تقوایی سردبیر
3 فرشته مطیعی مدیر داخلی
4 مرتضی خسروی اعضای هیات تحریریه
5 محمدرضا جعفری نصر اعضای هیات تحریریه
6 رضا زادمرد اعضای هیات تحریریه
7 علی عباسیان اعضای هیات تحریریه
8 علیرضا محجوب اعضای هیات تحریریه
9 حسین مهدوی اعضای هیات تحریریه
10 محمودرضا سهرابی اعضای هیات تحریریه
11 ناصر سیدمتین اعضای هیات تحریریه
12 علی اصغر کتباب اعضای هیات تحریریه
13 غلامرضا اسلامپور ویراستار انگلیسی
14 حمیدرضا آقابزرگ ویراستار
15 سعید تقوایی ویراستار
16 علیرضا محجوب ویراستار