مشخصات نشریه
عنوان نشریه علوم پزشکی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://www.iau-tmuj.ir/
دفتر مجله تهران پزشکی
موضوع پزشکی / پزشکی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1023-5922
شاپا الکترونیکی 2008-3386
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه info@iau-tmuj.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=my9ItqAAAAAJ
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 31 - شماره 1 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
توضیحات • مقالات مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی در نمایه های Index Medicus (EMRO) , Index Copernicus , ,google scholar ,Cinahl Global Health & CAB Abstracts , Magiran ، SID ، Iran Medex و ISCنمایه می‌باشد. همچنین وب سایت مجله علوم پزشکی دوزبانه بوده و دارای امکاناتی نظیرOnline Submission و داوری الکترونیکی می باشد. آرشیو مقالات نیز بصورت رایگان موجود است.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سیدحسین یحیوی سردبیر
2 مهرانگیز زنگنه جانشین سردبیر
3 حمید محقق شلمانی ویراستار ادبی نشریه
4 افسانه امینیان مدیر اجرایی
5 شهلا چایچیان اعضای هیات تحریریه
6 مهرانگیز زنگنه اعضای هیات تحریریه
7 سیدداور سیادت اعضای هیات تحریریه
8 حامد شفارودی اعضای هیات تحریریه
9 سیدمحمد مسعود شوشتریان اعضای هیات تحریریه
10 محبوبه صفوی اعضای هیات تحریریه
11 صنمبر صدیقی اعضای هیات تحریریه
12 ابوالفضل مهدیزاده اعضای هیات تحریریه
13 سیده مریم وحدت شریعت پناهی اعضای هیات تحریریه
14 سیدحسین یحیوی اعضای هیات تحریریه