مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین)
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] A Semiannual Journal of Qurān and Hadīth Historical Studies
آدرس وب سایت نشریه http://jsm.journals.iau.ir/
دفتر مجله معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
موضوع علوم انسانی / فقه و الهیات
عنوان کوتاه نشریه صحیفه مبین
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-8701
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سایر
پست الکترونیکی اصلی نشریه chiefed.jsm@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://jsm.journals.iau.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 25 - شماره 66 - زمستان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 ابراهیم کلانتری مدیر مسئول
2 سید بابک فرزانه سردبیر
3 محمد حسین اشرف مدیر اجرایی
4 امیر محمود انوار اعضای هیات تحریریه
5 مهدی ایزدی اعضای هیات تحریریه
6 عبدالکریم بی آزار شیرازی اعضای هیات تحریریه
7 احمد پاکتچی اعضای هیات تحریریه
8 سید محمد باقر حجتی اعضای هیات تحریریه
9 سید بابک فرزانه اعضای هیات تحریریه
10 محمد علی لسانی فشارکی اعضای هیات تحریریه
11 محمد مهدی مظاهری اعضای هیات تحریریه
12 مجید معارف اعضای هیات تحریریه
13 جعفر نکونام اعضای هیات تحریریه
14 عباس همامی اعضای هیات تحریریه
15 علی اصغر باستانی اعضای مشورتی هیات تحریریه
16 فیروز حریرچی اعضای مشورتی هیات تحریریه
17 احمد حسنی رنجبر اعضای مشورتی هیات تحریریه
18 عباس مصلایی پور اعضای مشورتی هیات تحریریه
19 محمد علی مهدوی راد اعضای مشورتی هیات تحریریه
20 مرضیه قلی تبار کمیته اجرایی
21 حامد خانی (فرهنگ مهروش) ویراستار ادبی نشریه