مشخصات نشریه
عنوان نشریه علوم سیاسی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://psq.kiau.ac.ir/
دفتر مجله کرج
موضوع علوم انسانی / علوم سیاسی
عنوان کوتاه نشریه ی علوم سیاسی
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-5195
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه psq@kiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://psq.kiau.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1382
آخرین دوره و شماره دوره 16 - شماره 51 - تابستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 میرابرهیم صدیق بطحایی اصل مدیر مسئول
2 محمد ساوجی سردبیر
3 رحیم خستو مدیر داخلی
4 طاهره ابراهیمی فر اعضای هیات تحریریه
5 حمید احمدی اعضای هیات تحریریه
6 علیرضا ازغندی اعضای هیات تحریریه
7 حسین دهشیار اعضای هیات تحریریه
8 محمدرضا دهشیری اعضای هیات تحریریه
9 محمدعلی شیرخانی اعضای هیات تحریریه
10 ابوالقاسم طاهری اعضای هیات تحریریه
11 سیدعلی مرتضوی فارسانی اعضای هیات تحریریه
12 ابومحمد عسگرخانی اعضای هیات تحریریه