مشخصات نشریه
عنوان نشریه علوم سیاسی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://psq.kiau.ac.ir/
دفتر مجله کرج
موضوع علوم انسانی / علوم سیاسی
عنوان کوتاه نشریه ی علوم سیاسی
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-5195
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه psq@kiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://psq.kiau.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1382
آخرین دوره و شماره دوره 16 - شماره 51 - تابستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمد ساوجی سردبیر
2 طاهره ابراهیمی فر اعضای هیات تحریریه
3 حمید احمدی اعضای هیات تحریریه
4 علیرضا ازغندی اعضای هیات تحریریه
5 حسین دهشیار اعضای هیات تحریریه
6 محمدرضا دهشیری اعضای هیات تحریریه
7 محمدعلی شیرخانی اعضای هیات تحریریه
8 ابوالقاسم طاهری اعضای هیات تحریریه
9 سیدعلی مرتضوی فارسانی اعضای هیات تحریریه
10 ابومحمد عسگرخانی اعضای هیات تحریریه
11 امیر محمودی مدیر مسئول
12 فخرالدین سلطانی مدیر داخلی