مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Industrial Strategic Management Journal of Industrial Strategic Management
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://mgmt.iaufb.ac.ir/
دفتر مجله فیروزکوه
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2538-2756
شاپا الکترونیکی 2588-2732
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه mgmt@iaufb.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه mgmt.iaufb.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 3 - شماره 2 - پاییز 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات آخرین شماره volume 2, no. 3, Aug. 2017
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمد مهدی موحدی مدیر مسئول
2 علیرضا رشیدی کمیجان سردبیر
3 محمدحسین درویش متولی مدیر اجرایی
4 حسنعلی آقاجانی اعضای هیات تحریریه
5 محمد بامنی مقدم اعضای هیات تحریریه
6 عباس طلوعی اشلقی اعضای هیات تحریریه
7 رضا فرضی پور اعضای هیات تحریریه
8 ناصر حمیدی اعضای هیات تحریریه
9 نقی شجاع اعضای هیات تحریریه
10 رضا رادفر اعضای هیات تحریریه
11 عبدالحمید صفایی قادیکلایی اعضای هیات تحریریه
12 عباس موسوی ویراستار ادبی نشریه
13 مهدی عشری کارشناس نشریه
14 علیرضا فراز اعضای هیات تحریریه
15 جولی جنت اعضای هیات تحریریه
16 حمید سیارشاد اعضای هیات تحریریه