مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Environmental Science and Technology International Journal of Environmental Science and Technology
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://www.springer.com/13762/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی محیط‌ زیست
عنوان کوتاه نشریه IJEST
دوره انتشار ماهنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-1472
شاپا الکترونیکی 1735-2630
سامانه مدیریت نشریه سایر
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijest.publication@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 15 - شماره 12 - آذر 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
ISI JCR
Scopus
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
انتشار توسط Springer
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 M. Abbaspour مدیر مسئول
2 M. Abbaspour سردبیر
3 S. Mirkia مدیر اجرایی
4 D. Sarkar دبیر تخصصی
5 C. A. Alo اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
6 J. Aravind اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
7 S. B. H. Bach اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
8 M. Borghei اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
9 N. B. Chang اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
10 H. W. Chen اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
11 R. Datta اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
12 L. Elango اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
13 J. D. Gu اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
14 V. K. Gupta اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
15 H. N. Hsieh اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
16 H. K. Pant اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
17 S. R. Sabbagh Yazdi اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
18 Z. Y. Shen اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
19 D. Sivakumar اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
20 U.W. Tang اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
21 T. Y. Wu اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
22 M. Yassin اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
23 T. Yigitcanlar اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
24 X. Z. Yu اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
25 N. T. Abdel-Ghani اعضای هیات تحریریه
26 T. Chirenje اعضای هیات تحریریه
27 G. N. Demirer اعضای هیات تحریریه
28 C. Diamantini اعضای هیات تحریریه
29 J. V. Hall اعضای هیات تحریریه
30 D. F. Juang اعضای هیات تحریریه
31 V. Motevalli اعضای هیات تحریریه
32 A. Oskouie اعضای هیات تحریریه
33 H. S. Park اعضای هیات تحریریه
34 R. Prezant اعضای هیات تحریریه
35 M. Rahmatian اعضای هیات تحریریه
36 M. Sillanpaa اعضای هیات تحریریه
37 J. Y. Wang اعضای هیات تحریریه
38 C. Wu اعضای هیات تحریریه
39 V. Zambare اعضای هیات تحریریه
40 P. Zanneti اعضای هیات تحریریه