مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Energy and Environmental Engineering (IJEEE)
آدرس وب سایت نشریه http://www.springer.com/40095
زبان اصلی انگلیسی
صاحب امتیاز تهران جنوب
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی برق
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه IJEEE@azad.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 3 - شماره 8 - شهریور 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
ISI WoS ESCI
Scopus
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 فریور فاضلپور مدیر مسئول
2 دنیا رستگار مدیر داخلی
3 prof.w de jong اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
4 prof.T Morosuk اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
5 pro.C.A Frangopoulos اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
6 گئوک قره پطیان اعضای هیات تحریریه
7 pro.Lavinia Grosu اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
8 prof.L.M Romeo اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
9 prof.D Vucinic اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
10 prof.G Lorenzini اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
11 prof.M.A Rosen سردبیر
12 prof.Sonia Leva اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
13 prof.M Costea اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
14 prof.M Feidt اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
15 prof.F Ziegler اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
16 prof.Emilia_cerna Mladin اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)