مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Energy and Environmental Engineering
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی]
آدرس وب سایت نشریه http://www.springer.com/40095/
دفتر مجله تهران جنوب
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی برق
عنوان کوتاه نشریه IJEEE
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008_9163
شاپا الکترونیکی 2251-6832
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه IJEEE@azad.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 2 - بهار 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
ISI WoS ESCI
Scopus
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
انتشار توسط Springer
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 فریور فاضلپور مدیر مسئول
2 prof.w de jong اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
3 prof.T Morosuk اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
4 pro.C.A Frangopoulos اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
5 گئوک قره پطیان اعضای هیات تحریریه
6 pro.Lavinia Grosu اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
7 prof.L.M Romeo اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
8 prof.D Vucinic اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
9 prof.G Lorenzini اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
10 prof.M.A Rosen سردبیر
11 prof.Sonia Leva اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
12 prof.M Costea اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
13 prof.M Feidt اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
14 prof.F Ziegler اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
15 prof.Emilia_cerna Mladin اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
16 دنیا رستگار مدیر داخلی