مشخصات نشریه
عنوان نشریه ژئوشیمی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal Of Geochemist
آدرس وب سایت نشریه http://geochem.iranjournals.ir/
صاحب امتیاز زرند
موضوع علوم پایه / زمین‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-3464
شاپا الکترونیکی 2322-4843
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه geochemistry@iauzar.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 5 - شماره 4 - اسفند 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 بابک آل طه مدیر مسئول
2 حبیب الله قاسمی سردبیر
3 بابک آل طه اعضای هیات تحریریه
4 علی امیری اعضای هیات تحریریه
5 محمد بومری اعضای هیات تحریریه
6 علیرضا داودیان دهکردی اعضای هیات تحریریه
7 علی درویش زاده اعضای هیات تحریریه
8 احمدرضا ربانی اعضای هیات تحریریه
9 ایرج رسا اعضای هیات تحریریه
10 بهمن سلیمانی اعضای هیات تحریریه
11 حبیب الله قاسمی اعضای هیات تحریریه
12 مریم کاظمی پور اعضای هیات تحریریه
13 غلامحسین کرمی اعضای هیات تحریریه
14 نصرالله کلانتری اعضای هیات تحریریه
15 علی کنعانیان اعضای هیات تحریریه
16 عباس مرادیان اعضای هیات تحریریه
17 وحید مظفری اعضای هیات تحریریه
18 حسین مهدی زاده اعضای هیات تحریریه
19 حمیدرضا ناصری اعضای هیات تحریریه
20 مسعود همام اعضای هیات تحریریه
21 عبدالرحیم هوشمندزاده اعضای هیات تحریریه
22 محمد یزدی اعضای هیات تحریریه