مشخصات نشریه
عنوان نشریه باستان شناسی ایران باستان شناسی ایران
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://aoi.iau-shoushtar.ac.ir/
صاحب امتیاز شوشتر
موضوع علوم انسانی / باستان‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه ایران
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-9548
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه m.bastan@iau-shoushtar.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 2 - اسفند 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این نشریه در پایگاه علمی مگیران نیز نمایه شده است www.magiran.com
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حسن درخشی مدیر مسئول
2 رضا رضالو سردبیر
3 مهرداد حاتمی مدیر داخلی
4 علی رضا نوبری هژبری اعضای هیات تحریریه
5 بهمن فیروزمندی اعضای هیات تحریریه
6 علاءالدین آذری اعضای هیات تحریریه
7 محمد تقی فاضلی اعضای هیات تحریریه
8 حمیدرضا ولی پور اعضای هیات تحریریه
9 طاهره عزیزی پور اعضای هیات تحریریه
10 خداکرم مظاهری اعضای هیات تحریریه
11 حسین علیزاده اعضای هیات تحریریه
12 هایده خمسه اعضای هیات تحریریه
13 فرزاد مافی اعضای هیات تحریریه
14 محمود میراسکندری اعضای هیات تحریریه