مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://ssrjb.ir/
دفتر مجله بروجرد
موضوع علوم انسانی / تربیت بدنی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-8789
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ssrjb@iaub.ac.ir & ssrjb@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 93 - شماره 15 - زمستان 1393
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات تصویر جلد مربوط به شماره 15 فصلنامه می باشد
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 احمد همت فر مدیر مسئول
2 حجت ا... نیک بخت سردبیر
3 ناصر بهپور اعضای هیات تحریریه
4 محمد رضا رمضانپور اعضای هیات تحریریه
5 نادر فرهپور اعضای هیات تحریریه
6 فرزاد ناظم اعضای هیات تحریریه
7 نادر شوندی اعضای هیات تحریریه
8 lمقصود پیری اعضای هیات تحریریه
9 محمد فرامرزی اعضای هیات تحریریه
10 حمید آقاعلی نژاد اعضای هیات تحریریه
11 وحید تادیبی اعضای هیات تحریریه
12 سعید قائینی اعضای هیات تحریریه
13 غلامرضا شریفی اعضای هیات تحریریه
14 رضا صابونچی اعضای هیات تحریریه