مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Geotechnical Geology Journal of Geotechnical Geology
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم
عنوان نشریه[]
آدرس وب سایت نشریه http://geotech.iauzah.ac.ir
دفتر مجله زاهدان
موضوع علوم پایه / زمین‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 0875-2383
شاپا الکترونیکی 2383-0883
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه geotech@iauzah.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 98 - شماره 2 - زمستان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 غلامرضا لشکریور سردبیر
2 کاظم شعبانی گورجی مدیر داخلی
3 جعفر رهنماراد مدیر مسئول
4 داود جهانی اعضای هیات تحریریه
5 محسن پورکرمانی اعضای هیات تحریریه
6 امیر کیخا اعضای هیات تحریریه
7 محمد آذرافزا اعضای مشورتی هیات تحریریه
8 رضا درخشانی اعضای هیات تحریریه
9 رحیم دبیری اعضای هیات تحریریه
10 نادر سعادتخواه اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)