مشخصات نشریه
عنوان نشریه تفسیر وتحلیل متون زبان وادبیات فارسی(دهخدا) تفسیر وتحلیل متون زبان وادبیات فارسی(دهخدا)
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://dehkhoda.kiau.ac.ir/
صاحب امتیاز کرج
موضوع علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
عنوان کوتاه نشریه دهخدا
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه dehkhoda@kiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1386-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 37 - آذر 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مهدی محقق مدیر مسئول
2 احمد ذاکری سردبیر
3 فاطمه حیدری مدیر داخلی
4 سید محمد حسینی اعضای هیات تحریریه
5 علی موذنی اعضای هیات تحریریه
6 عباس ماهیار اعضای هیات تحریریه
7 تورج عقدایی اعضای هیات تحریریه
8 احمد ذاکری اعضای هیات تحریریه
9 فاطمه حیدری اعضای هیات تحریریه
10 زهرا دری اعضای هیات تحریریه
11 ملیحه پورمحمدی ویراستار