مشخصات نشریه
عنوان نشریه تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی(دهخدا) تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی(دهخدا)
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://dehkhoda.kiau.ac.ir/
صاحب امتیاز کرج
موضوع علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
عنوان کوتاه نشریه دهخدا
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2676-4709
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه dehkhoda@kiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1386-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 41 - مهر 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مهدی محقق مدیر مسئول
2 احمد ذاکری سردبیر
3 فاطمه حیدری مدیر داخلی
4 سوسن آل رسول اعضای هیات تحریریه
5 اصغر دادبه اعضای هیات تحریریه
6 زهرا دری اعضای هیات تحریریه
7 احمد ذاکری اعضای هیات تحریریه
8 سید محمد حسینی اعضای هیات تحریریه
9 فاطمه حیدری اعضای هیات تحریریه
10 تورج عقدایی اعضای هیات تحریریه
11 تیمور مالمیر اعضای هیات تحریریه
12 علی محمد موذنی اعضای هیات تحریریه
13 ایرج مهرکی اعضای هیات تحریریه
14 ماه نظری اعضای هیات تحریریه
15 محمد یوسف نیری اعضای هیات تحریریه
16 ملیحه پورمحمدی ویراستار