مشخصات نشریه
عنوان نشریه Progress in Biomaterials
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی]
آدرس وب سایت نشریه http://www.springer.com/40204/
دفتر مجله تهران مرکزی
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی پزشکی
عنوان کوتاه نشریه PIB
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2194-0509
شاپا الکترونیکی 2194-0517
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه prog.biomat@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 95 - شماره 4-5 - بهار 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
ISI WoS ESCI
PubMed
Scopus
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
انتشار توسط Springer
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 میترا هاشمی مدیر داخلی
2 • Dr.Hamid .Mirzadeh مدیر مسئول
3 Azadeh Asefnejad اعضای هیات تحریریه
4 Robert Langer اعضای هیات تحریریه
5 Faramarz Afshar Taromi اعضای هیات تحریریه
6 James M Anderson اعضای هیات تحریریه
7 Shadab Bagheri اعضای هیات تحریریه
8 Sunil Kumar Bajpai اعضای هیات تحریریه
9 Robert Burford اعضای هیات تحریریه
10 Traian V Chirila اعضای هیات تحریریه
11 Mahrokh Dadsetan اعضای هیات تحریریه
12 Fariba Dehghani اعضای هیات تحریریه
13 Gareth Wyn Griffiths اعضای هیات تحریریه
14 Thomas Groth اعضای هیات تحریریه
15 Zhongwe Gu اعضای هیات تحریریه
16 Nahid Hassanzadeh Nemati اعضای هیات تحریریه
17 Hossein Hosseinkhani اعضای هیات تحریریه
18 Yoshito Ikada, اعضای هیات تحریریه
19 Parvin Mansouri اعضای هیات تحریریه
20 Houri Houri اعضای هیات تحریریه
21 Bo Nyström اعضای هیات تحریریه
22 Abhay Pandit اعضای هیات تحریریه
23 Erhan Piskin اعضای هیات تحریریه
24 Seerem Ramakrishna اعضای هیات تحریریه
25 Buddy Ratner اعضای هیات تحریریه
26 S. Mahdi Rezayat اعضای هیات تحریریه
27 Petr Saha اعضای هیات تحریریه
28 Dieter Scharnweber اعضای هیات تحریریه
29 Viktor I. Sevastianov اعضای هیات تحریریه
30 Atefeh Solouk اعضای هیات تحریریه
31 Hasan uludag اعضای هیات تحریریه
32 Hojatollah Vali اعضای هیات تحریریه
33 David Watts اعضای هیات تحریریه
34 Jie Zhou اعضای هیات تحریریه
35 Hans Peter Wiesmann اعضای هیات تحریریه
36 Farhang Abbasi اعضای هیات تحریریه
37 Rassoul Dinarvand دستیار سردبیر
38 Alexander M Seifalian دستیار سردبیر
39 Ebrahim Vasheghani-Farahani دستیار سردبیر
40 Dr.Hamid Mirzadeh سردبیر