مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Advanced Materials and Processing
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jmatpro.iaun.ac.ir/
دفتر مجله نجف‌آباد
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی مواد
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-388X
شاپا الکترونیکی 2345-4601
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه journal.iaun@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 2 - بهار 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=D__IokwAAAAJ
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 رضا ابراهیمی کهریزسنگی سردبیر
2 محسن عباسی بهارانچی مدیر داخلی
3 Constantin Politis اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
4 Seeram Ramakrishna اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
5 Mohd Sapuan b. Salit اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
6 احمد ساعتچی اعضای هیات تحریریه
7 عباس نجفی زاده اعضای هیات تحریریه
8 علی سعیدی اعضای هیات تحریریه
9 حسین ادریس اعضای هیات تحریریه
10 علی شفیعی اعضای هیات تحریریه
11 ابراهیم حشمت دهکردی اعضای هیات تحریریه
12 رضا ابراهیمی کهریزسنگی اعضای هیات تحریریه
13 رامین ابراهیمی اعضای هیات تحریریه
14 حسین مناجاتی زاده اعضای هیات تحریریه