مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Molecular and Clinical Microbiology International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://www.ijmcm.ir/
دفتر مجله تنکابن
موضوع پزشکی / پزشکی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9171
شاپا الکترونیکی 2476-7093
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijmcm@toniau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه علمی پژوهشی وزارت بهداشت
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 1 - تابستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
توضیحات Indexing Databases XML Editorial Board Subscribe Journal RSS Feed
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Ayatollah Nasrollahi Omran مدیر مسئول
2 Farhad Mashayekhi سردبیر
3 Masood Ghane مدیر داخلی
4 Ezatollah Ghaemi اعضای هیات تحریریه
5 Mohammad Taghi Hedayati اعضای هیات تحریریه
6 Willem JG Melchers اعضای هیات تحریریه
7 Patimah Ismail اعضای هیات تحریریه
8 Macit Ilkit اعضای هیات تحریریه
9 Amir Seyed Mousavi اعضای هیات تحریریه
10 Masoud Parsania اعضای هیات تحریریه
11 Nahid Kondori اعضای هیات تحریریه
12 Iraj Pakzad اعضای هیات تحریریه
13 Alijan Tabarraei اعضای هیات تحریریه
14 Yousef Yahyapour اعضای هیات تحریریه
15 Mohammad javad Gharavi اعضای هیات تحریریه
16 Fatemeh Maleki اعضای هیات تحریریه
17 Ali Akbar Pourfathollah اعضای هیات تحریریه
18 Afar i khosravi اعضای هیات تحریریه
19 Farhad Adhami Moghadam اعضای هیات تحریریه