مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://ijmcm.toniau.ac.ir/
صاحب امتیاز تنکابن
موضوع پزشکی / پزشکی
عنوان کوتاه نشریه IJMCM
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9171
شاپا الکترونیکی 2476-7093
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijmcm@toniau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه علمی پژوهشی وزارت بهداشت
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 7 - شماره 1 - خرداد 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
توضیحات Indexing Databases XML Editorial Board Subscribe Journal RSS Feed
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Ayatollah Nasrollahi Omran مدیر مسئول
2 Farhad Mashayekhi سردبیر
3 Masood Ghane مدیر داخلی
4 Ezatollah Ghaemi اعضای هیات تحریریه
5 Mohammad Taghi Hedayati اعضای هیات تحریریه
6 Willem JG Melchers اعضای هیات تحریریه
7 Patimah Ismail اعضای هیات تحریریه
8 Macit Ilkit اعضای هیات تحریریه
9 Amir Seyed Mousavi اعضای هیات تحریریه
10 Timour Dr langaee اعضای هیات تحریریه
11 Nahid Kondori اعضای هیات تحریریه