مشخصات نشریه
عنوان نشریه معمار شهر
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://journals.wtiau.ac.ir/
دفتر مجله تهران غرب
موضوع هنر و معماری / معماری
عنوان کوتاه نشریه معمارشهر
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-5475
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه journalmemarshahr@wtiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 3 - شماره 9 - بهار 1395
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب دفتر مجله
2 طوبی امیر عضدی مدیر مسئول
3 اسماعیل شیعه سردبیر
4 اسماعیل شیعه اعضای هیات تحریریه
5 ایرج اعتصام اعضای هیات تحریریه
6 محمدرضا بمانیان اعضای هیات تحریریه
7 طوبی امیر عضدی اعضای هیات تحریریه
8 محمد هادی کابلی اعضای هیات تحریریه
9 مصطفی خضری اعضای هیات تحریریه
10 لیلا زارع اعضای هیات تحریریه
11 فریبرز دولت ابادی مدیر داخلی
12 حمید ماجدی اعضای هیات تحریریه
13 محمدهادی کابلی مدیر اجرایی
14 مهرداد امیری ویراستار ادبی نشریه
15 عارفه ترکمن کمیته اجرایی
16 مارال محمدی زنجانی کمیته اجرایی
17 لیلا زارع مدیر اجرایی
18 پدرام بینا مدیر وبلاگ
19 عمار هاشمی صفحه آرا
20 سیده مهتاب مرتضوی جهرمی دستیار مدیر اجرایی