مشخصات نشریه
عنوان نشریه Computations and Simulations in Mechanical Science Computations and Simulations  in Mechanical Science
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://csmech.iaubanz.ac.ir/
دفتر مجله بندر انزلی
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی مکانیک
عنوان کوتاه نشریه CSMech
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه csmech@iaubanz.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395
آخرین دوره و شماره دوره 1 - شماره 2 - تابستان 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علی علی جانی مدیر مسئول
2 ابوالفضل درویزه سردبیر
3 آدمین کاظمی مدیر داخلی
4 ابوالفضل درویزه اعضای هیات تحریریه
5 محمد بخشی اعضای هیات تحریریه
6 موسی فرهادی اعضای هیات تحریریه
7 کاظم آتشکاری اعضای هیات تحریریه
8 علی باستی اعضای هیات تحریریه
9 رضا انصاری خلخالی اعضای هیات تحریریه
10 علی جمالی اسکلکی اعضای هیات تحریریه