مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Bio-inorganic Hybrid Nanomaterials International  Journal  of Bio-inorganic Hybrid Nanomaterials
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://ijbihn.iauvaramin.ac.ir/
دفتر مجله ورامین
موضوع علوم پایه / شیمی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-8533
شاپا الکترونیکی 2322-4142
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه exe.ijbihn@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 3 - پاییز 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات مجله بین المللی IJBIHN در زمینه نانو شیمی و نانو مواد هیبریدی زیست معدنی فعالیت دارد. به صورت فصلنامه از سال 2012 به طور مرتب 30 جلد از مجله تا کنون چاپ شده است. اخرین شماره چاپ شده جلد 31 (VOL.8, NO. 3, autumn 2019) می باشد.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 میرعبدلله سیدسجادی سردبیر
2 نازنین فرهادیار مدیر مسئول
3 فاطمه آذرخشی مدیر داخلی
4 مجید عبدوس اعضای هیات تحریریه
5 حمیدرضا آقابزرگ اعضای هیات تحریریه
6 عبدالعلی عالمی اعضای هیات تحریریه
7 علیرضا بدیعی اعضای هیات تحریریه
8 Prof. Isabelle Berbezier اعضای هیات تحریریه
9 Prof. Maurizio De Crescenzi اعضای هیات تحریریه
10 Prof. Sergey V. Dorozhkin اعضای هیات تحریریه
11 رضا غیاثی اعضای هیات تحریریه
12 امیر ارشاد لنگرودی اعضای هیات تحریریه
13 علیرضا محجوب اعضای هیات تحریریه
14 Prof. Thimios Mitsiadis اعضای هیات تحریریه
15 علی مقیمی اعضای هیات تحریریه
16 الهام منیری اعضای هیات تحریریه
17 Prof. Theodora Choli-Papadopoulou اعضای هیات تحریریه
18 میرعبدلله سیدسجادی اعضای هیات تحریریه
19 سید علی اکبر سجادی اعضای هیات تحریریه
20 آزاده تجردی اعضای هیات تحریریه
21 Prof. K.L Tiwari اعضای هیات تحریریه
22 خسرو رضوانی اعضای هیات تحریریه
23 مجید فرهمندجو اعضای هیات تحریریه
24 نازنین فرهادیار اعضای هیات تحریریه
25 Shankar Gargh اعضای هیات تحریریه
26 Saeid Lotfian اعضای هیات تحریریه