مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات فضا و مکان (هنر سو سابق)
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://artdir.iauctb.ac.ir/
دفتر مجله تهران مرکزی
موضوع هنر و معماری / هنر
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 23225602
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه artdir@iauh.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 1 - شماره 1 - تابستان 1388
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات تغییر عنوان و ارکان بر اساس مصوبه چهارمین جلسه معاونت علوم انسانی وهنر
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حسین سلطان زاده سردبیر
2 غزال کرامتی مدیر مسئول
3 منوچهر طبیبیان اعضای هیات تحریریه
4 محمدجواد ثقفی اعضای هیات تحریریه
5 سیدبهشید حسینی اعضای هیات تحریریه
6 حمید ماجدی اعضای هیات تحریریه