مشخصات نشریه
عنوان نشریه هنر سو
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://artdir.iauctb.ac.ir/
صاحب امتیاز تهران مرکزی
موضوع هنر و معماری / هنر
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 23225602
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه artdir@iauh.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 1 - شماره 1 - شهریور 1388
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه