مشخصات نشریه
عنوان نشریه علوم و مهندسی آب
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://wsej.iauahvaz.ac.ir/
دفتر مجله اهواز
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی عمران
عنوان کوتاه نشریه wsej
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-6905
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه wsej@iauahvaz.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://wsej.iauahvaz.ac.ir
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 7 - شماره 17 - بهار 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حیدر علی کشکولی مدیر مسئول
2 مهدی قمشی سردبیر
3 نرگس ظهرابی مدیر داخلی
4 حیدر علی کشکولی اعضای هیات تحریریه
5 مهدی قمشی اعضای هیات تحریریه
6 محمد حیدر نژاد اعضای هیات تحریریه
7 حسین بابازاده اعضای هیات تحریریه
8 حسین قربانی زاده خرازی اعضای هیات تحریریه
9 هوشنگ قمر نیا اعضای هیات تحریریه
10 سعید اسلامیان اعضای هیات تحریریه
11 نرگس ظهرابی اعضای هیات تحریریه