مشخصات نشریه
عنوان نشریه دنیای میکروب‌ها
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of Microbial World
آدرس وب سایت نشریه http://jmw.jia.ac.ir/
دفتر مجله جهرم
موضوع علوم پایه / زیست‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-3068
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره شماره 3 (پیاپی 40) - پاییز 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات تاریخ مجوز علمی پژوهشی وزارت علوم 95/9/1
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمد کارگر سردبیر
2 فرشید کفیل زاده مدیر مسئول
3 کاوس ایازپور مدیر داخلی
4 اکرم نجفی مدیر اجرایی
5 فیروز عباسیان ویراستار ادبی نشریه
6 اکرم نجفی ویراستار
7 فیروز عباسیان ویراستار انگلیسی
8 مریم قدسی مشاور
9 زهرا ابهری کارشناس نشریه
10 فرزانه حقگویان کارشناس نشریه
11 عباس اخوان سپهی اعضای هیات تحریریه
12 فرزاد افشاری اعضای هیات تحریریه
13 کاوس ایازپور اعضای هیات تحریریه
14 محمدعلی آموزگار اعضای هیات تحریریه
15 سعید تاج بخش اعضای هیات تحریریه
16 یحیی تهمتن اعضای هیات تحریریه
17 احمدعلی پوربابایی اعضای هیات تحریریه
18 عباس دوستی اعضای هیات تحریریه
19 محمدحسن شاه حسینی اعضای هیات تحریریه
20 کاوس صلح جو اعضای هیات تحریریه
21 محمد کارگر اعضای هیات تحریریه
22 فرشید کفیل زاده اعضای هیات تحریریه
23 محمد معتمدی فر اعضای هیات تحریریه
24 رخشنده ناطق اعضای هیات تحریریه
25 گیلدا نجفی پور اعضای هیات تحریریه
26 علیرضا نیازمند اعضای هیات تحریریه
27 رامین یعقوبی اعضای هیات تحریریه