مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات مدیریت آموزشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Educational Administration Research
آدرس وب سایت نشریه http://jearq.riau.ac.ir/
دفتر مجله رودهن
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-6458
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه dr.heydaritafreshi@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://jearq.riau.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 46 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 غلام حسین حیدری تفرشی مدیر مسئول
2 علی دلاور سردبیر
3 محمد نقی ایمانی مدیر داخلی
4 اسدالله خدیوی اعضای هیات تحریریه
5 خلیل سلطان قرائی اعضای هیات تحریریه
6 حسن ملکی اعضای هیات تحریریه
7 اسکندر فتحی آذر اعضای هیات تحریریه
8 مصطفی نیکنامی اعضای هیات تحریریه
9 غلام حسین حیدری تفرشی اعضای هیات تحریریه
10 علی دلاور اعضای هیات تحریریه
11 محمد نقی ایمانی اعضای هیات تحریریه
12 سهیل دادفر کارشناس نشریه