مشخصات نشریه
عنوان نشریه روشها و مدل‌های روانشناختی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jpmm.miau.ac.ir/
دفتر مجله مرودشت
موضوع علوم انسانی / روان‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-5516
شاپا الکترونیکی 2423-7221
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6pBSEc3WRk3OgERpc5hsgBK30ypeXaAMLEHs-IIu2sUl-tDa9LHRblT9LQvvbUyX60S9Rh8WhSbEuvg9jUM2FzxZHD8g&user=Llxjx6QAAAAJ
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 41 - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر حجت اله جاویدی مدیر مسئول
2 دکتر امیر هوشنگ مهریار سردبیر
3 دکتر نادره سهرابی مدیر اجرایی
4 دکتر سیامک سامانی اعضای هیات تحریریه
5 دکتر محمد خیّر اعضای هیات تحریریه
6 غلامرضا رجبی اعضای هیات تحریریه
7 محمود ساعت چی اعضای هیات تحریریه
8 منیجه شهنی ییلاق اعضای هیات تحریریه
9 شهریار شهیدی اعضای هیات تحریریه
10 باقر غباری بناب اعضای هیات تحریریه
11 ابولقاسم نوری اعضای هیات تحریریه
12 سیمین حسینیان اعضای هیات تحریریه