مشخصات نشریه
عنوان نشریه فیزیک اتمی - مولکولی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://qjpma.iau-tnb.ac.ir/
صاحب امتیاز تهران شمال
موضوع علوم پایه / فیزیک
عنوان کوتاه نشریه QJPMA
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9767
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه qjpma@iau-tnb.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 33 - اسفند 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات فصل نامه فیزیک اتمی و مولکولی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال است که از کلیه محققان و دانشجویان عزیز در گرایش اتمی و مولکولی برای ارسال مقالات پژوهشی خود دعوت به عمل می آورد.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 رسول ملک فر سردبیر
2 حسن فرخ پیام مدیر مسئول
3 لاله فرهنگ متین مدیر داخلی
4 لاله فرهنگ متین ویراستار ادبی نشریه
5 لاله فرهنگ متین ویراستار انگلیسی
6 حسین گل نبی اعضای هیات تحریریه
7 محمد امیر حمزه تفرشی اعضای هیات تحریریه
8 منصور رضایی مرساق اعضای هیات تحریریه
9 پرویز پروین اعضای هیات تحریریه
10 علیرضا صفارزاده اعضای هیات تحریریه
11 لاله فرهنگ متین مدیر وب سایت
12 لاله فرهنگ متین مدیر هماهنگ کننده
13 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال صاحب امتیاز