مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های اعتقادی کلامی پژوهش های اعتقادی کلامی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://kalam.saminatech.ir/
دفتر مجله ساوه
موضوع علوم انسانی / فقه و الهیات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-9899
شاپا الکترونیکی 1735-9899
سامانه مدیریت نشریه سایر
پست الکترونیکی اصلی نشریه http://iau-saveh.ac.ir , kalam1391@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 42 - تابستان 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات _||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمود قیوم زاده مدیر مسئول
2 محمد حسن قدردان قراملکی سردبیر
3 ابوالفضل محمودی اعضای هیات تحریریه
4 احمد بهشتی اعضای هیات تحریریه
5 حسین حبیبی تبار اعضای هیات تحریریه
6 احمد باقری اعضای هیات تحریریه
7 عین اله خادمی اعضای هیات تحریریه
8 عبد الحسین خسرو پناه اعضای هیات تحریریه
9 محمد ذبیحی اعضای هیات تحریریه
10 علی محامد اعضای هیات تحریریه
11 محمد محمدرضایی اعضای هیات تحریریه
12 عباسعلی وفایی اعضای هیات تحریریه