مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های مدیریت راهبردی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://smr.journals.iau.ir/
دفتر مجله معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه smr@journals.iau.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 25 - شماره 73 - تابستان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سید طه هاشمی مدیر مسئول
2 علی اکبر فرهنگی سردبیر
3 مرضیه ابوذری مدیر داخلی
4 حسین پناهیان اعضای هیات تحریریه
5 سید حمید خداداد حسینی اعضای هیات تحریریه
6 محمد حقیقی اعضای هیات تحریریه
7 محسن رسولیان اعضای هیات تحریریه
8 بابک سهرابی اعضای هیات تحریریه
9 سیدرضا سیدجوادین اعضای هیات تحریریه
10 سیدمحمد میرمحمدی اعضای هیات تحریریه
11 حسین وظیفه دوست اعضای هیات تحریریه