مشخصات نشریه
عنوان نشریه رهبری و مدیریت آموزشی رهبری و مدیریت آموزشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://edu.journals.iau-garmsar.ac.ir/
صاحب امتیاز گرمسار
موضوع علوم انسانی / علوم تربیتی
عنوان کوتاه نشریه QEA
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-8493
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه qeaiau-garmsar.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه http://edu.journals.iau-garmsar.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 3 - آذر 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 نادر سلیمانی مدیر مسئول
2 عبدالرحیم نوه ابراهیم سردبیر
3 حمید شفیع زاده مدیر داخلی
4 علی اکبر امین بیدختی اعضای هیات تحریریه
5 محمدحسن پرداختچی اعضای هیات تحریریه
6 مصطفی عسگریان اعضای هیات تحریریه
7 علی سیادت اعضای هیات تحریریه
8 نادر سلیمانی اعضای هیات تحریریه
9 عبدالرحیم نوه ابراهیم اعضای هیات تحریریه
10 ناصر عباس زاده اعضای هیات تحریریه
11 حمید شفیع زاده اعضای هیات تحریریه