مشخصات نشریه
عنوان نشریه مدیریت کسب ‌و کار مدیریت کسب ‌و کار
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://bmj.iauctb.ac.ir/
دفتر مجله تهران مرکزی
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2252-0104
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه bmj@iauctb.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 49 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات _||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 میرفیض فلاح شمس مدیر مسئول
2 محمدرضا حمیدی زاده سردبیر
3 حسین سمنانی مدیر داخلی
4 وحیدرضا میرابی اعضای هیات تحریریه
5 رضا نجف بیگی اعضای هیات تحریریه
6 نادر مظلومی اعضای هیات تحریریه
7 زهره دهدشتی شاهرخ اعضای هیات تحریریه
8 محمدعلی افشارکاظمی اعضای هیات تحریریه
9 اکرم هادیزاده مقدم اعضای هیات تحریریه
10 عبدالحمید ابراهیمی اعضای هیات تحریریه
11 جمشید صالحی صدقیانی اعضای هیات تحریریه