مشخصات نشریه
عنوان نشریه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Eco-phytochemical Journal of Medicinal Plants
آدرس وب سایت نشریه http://ecophytochemical.gorganiau.ac.ir/
دفتر مجله گرگان
موضوع پزشکی / داروسازی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-3235
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه Jmpepchem@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=w1Ln5xcAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7-fzU7fwBV_LboZ2CXrEP71uWcZIdMor7IMILCRIkirJksxnKsv1wn9vY6zNPmt-mVjjn0ms0aq9fNI-YdgJdlJlJFNg
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 4 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات _||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 معصومه مازندرانی مدیر مسئول
2 محمد باقر رضایی سردبیر
3 پرویز اولیا اعضای هیات تحریریه
4 افشین سلطانی اعضای هیات تحریریه
5 یونس عصری اعضای هیات تحریریه
6 مهلقا قربانلی اعضای هیات تحریریه
7 محمدحسین لباسچی اعضای هیات تحریریه
8 ابوالقاسم متین اعضای هیات تحریریه
9 مریم نیاکان اعضای هیات تحریریه
10 هدیه مصنعی مدیر داخلی