مشخصات نشریه
عنوان نشریه خانواده و بهداشت خانواده و بهداشت
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://journals.iau-astara.ac.ir/
دفتر مجله آستارا
موضوع پزشکی / بهداشت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-3065
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سایر
پست الکترونیکی اصلی نشریه family.health@iau-astara.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه family.health666@gmail.com
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره چهارم - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات آدرس مجله در linked in family and health Journal ادرس مجله در گوگل اسکالر family.health66@gmail.com در رتبه بندی موارد زیر رعایت شده است: سهم مقالات سردبیر: صفر سهم مقالات دانشگاه آزاد اسلامی 70-50 درصد وب سایت دانشگاه: کامل دارای فرایند ثبت مقاله و دریافت الکترونیکی مقالات رتبه ندارد انتشار الکترونیکی به موقع است(بهار 99 بارگذاری شده و تابستان 99 تا دو هفته در سایت قرار می گیرد) شرایط مورد نظر در مقالات رعایت شده است اطلاعات هیات تحریریه درج شده است اطلاعات نشریه ثبت شده است در شهریور 98 امتیاز 74 دریافت کرده است
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مقصود فقیرپور مدیر مسئول
2 زهرا محتشم امیری سردبیر
3 علی اصغر بیانی اعضای هیات تحریریه
4 سهیلا علی رضا نژاد اعضای هیات تحریریه
5 احمد علی خانی اعضای هیات تحریریه
6 سپیده بخشنده نصرت اعضای هیات تحریریه
7 نگین مددزاده مدیر داخلی
8 محمد ابراهیم پور نمین ویراستار ادبی
9 مهدی مقدم تبریزی ویراستار انگلیسی
10 صادق تقی لو اعضای هیات تحریریه
11 مریم کوشا اعضای هیات تحریریه
12 معصومه اصغرنیا اعضای هیات تحریریه
13 مقصود فقیرپور مدیر مسئول
14 زهرا محتشم امیری سردبیر
15 خدیجه ابوالمعالی اعضای هیات تحریریه