مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش دربرنامه ریزی درسی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jsr-e.khuisf.ac.ir/
دفتر مجله اصفهان (خوراسگان)
موضوع علوم انسانی / علوم تربیتی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2676-3281
شاپا الکترونیکی 2676-5179
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه curr_journalkhuisf@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 17 - شماره 67 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) دفتر مجله
2 احمدعلی فروغی ابری مدیر مسئول
3 نرگس کشتی آرای سردبیر
4 نادرقلی قورچیان اعضای هیات تحریریه
5 سعید بهشتی اعضای هیات تحریریه
6 حسن پاشا شریفی اعضای هیات تحریریه
7 علی تقی پورظهیر اعضای هیات تحریریه
8 ابراهیم صالحی عمران اعضای هیات تحریریه
9 لطفعلی عابدی اعضای هیات تحریریه
10 نعمت اله موسی پور اعضای هیات تحریریه
11 ابراهیم میرشاه جعفری اعضای هیات تحریریه
12 محمدحسین یارمحمدیان اعضای هیات تحریریه
13 غلامرضا احمدی اعضای هیات تحریریه
14 آذر قلی زاده سرابی اعضای هیات تحریریه
15 نرگس کشتی آرای اعضای هیات تحریریه
16 منصوره شمسی مدیر وب سایت
17 محمد مهدی یوسفی گرافیست
18 سمیه حاج بابایی ویراستار انگلیسی
19 انتشارات انتشارات اندیشه گویا صفحه آرا