مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش دربرنامه ریزی درسی
آدرس وب سایت نشریه http://jsr-e.khuisf.ac.ir
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز اصفهان (خوراسگان)
موضوع علوم انسانی / علوم تربیتی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-1197
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه curr_journalkhuisf@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 2 - شماره 31 - مهر 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) صاحب امتیاز
2 احمدعلی فروغی ابری مدیر مسئول
3 نرگس کشتی آرای سردبیر
4 مریم براتعلی مدیر اجرایی
5 نادرقلی قورچیان اعضای هیات تحریریه
6 سعید بهشتی اعضای هیات تحریریه
7 حسن پاشا شریفی اعضای هیات تحریریه
8 علی تقی پورظهیر اعضای هیات تحریریه
9 ابراهیم صالحی عمران اعضای هیات تحریریه
10 لطفعلی عابدی اعضای هیات تحریریه
11 نعمت اله موسی پور اعضای هیات تحریریه
12 ابراهیم میرشاه جعفری اعضای هیات تحریریه
13 محمدحسین یارمحمدیان اعضای هیات تحریریه
14 غلامرضا احمدی اعضای هیات تحریریه
15 آذر قلی زاده سرابی اعضای هیات تحریریه
16 نرگس کشتی آرای اعضای هیات تحریریه
17 الهام ماست بندزاده مدیر وب سایت
18 محبوبه سلیمان پور ویراستار
19 مهسا زنجانی ویراستار
20 محمد مهدی یوسفی گرافیست
21 سمیه حاج بابایی ویراستار انگلیسی
22 الناز سامانی فر صفحه آرا